Tilbake
Sophia Olsson
Sophia Olsson
Skriv ut

Sameblod

Sameblod gir oss innblikk i hvordan det var å vokse opp i den samiske kulturen på 1930-tallet, samtidig som vi ser hvordan storsamfunnet behandlet samene. Lite er overforklart og realismen er både sterk og rørende. Filmen hovedperson, Elle Marja på 14, er reindriftssame og blir utsatt for rasisme og rase-biologiske undersøkelser på kostskolen hvor hun er elev. Elle Marja begynner å drømme om et annet liv. For å oppnå dette, må hun bli en annen, og bryte alle bånd med sin familie og kultur. Denne prisvinnende sør-samiske spillefilmen, regissert av Amanda Kernell, har vunnet prestisjefylte priser og hatt utsolgte visninger på de største filmfestivalene. Våren 2017 vant den også filmprisen «Dragon Award - Best Nordic Film» på Gøteborg Filmfestival.

“Sameblod” lea filbma mii govke midjiide oaidnit mo 1930-logu lei bajásšaddat sámi kultuvrras, ja seammás mii beassat oaidnit mo stuorraservodat gieđahalai sámiid. Unnán lea badjelmearálaččat čilgejuvvon, ja realisma lea sihke fámolaš ja njuorradeaddji. Filmma váldoolmmoš, njealjenuppelot­jahkásaš Elle Márjá, lea boazodollui gullevaš sámi nieida  geasa deaivida rasisma ja nállebiologalaš iskkadeamit dan biebmoskuvllas mas son lea oahppi. Elle Márjá niegadišgoahtá earálágan eallima birra. Vai ollešii dasa, de son ferte nuppástuvvat, oppalohkái botket čatnasiiddis bearrašii ja kultuvrii. Dát bálkkašumiid vuoiti oarjelsáme filbma, maid Amanda Kernell lea hovden, lea vuoitán gudneárvosaš bálkkašumiid ja olahan lohppii vuvdojuvvon čájehemiid stuorámus filbmafestiválain. Gieskat dat vuittii «Dragon Award - Best Nordic Film» nammasaš filbmabálkkašumi Gøteborg-gávpoga filbmafestiválas.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Produsent: Regi: Amanda Kernell
    ​Distribusjon: Storytelling Media AS

Om kunstnar / utøvar / gruppe