Tilbake
Torstein Bjørklund
Skriv ut

Konflikten (Torstein Bjørklund)

“Der konflikt rår, er første offer sannheten. Vi lever i en konfliktens kultur av uvitenhet og fornektelse, en kultur som ikke verdsetter sannheten. Vi må knekke denne ukulturen.“
- Dr. Mohammad Dajani (Palestinsk professor ved Al Quds University, Jerusalem)

I en tid med stadig mer polariserte fremstillinger av “oss” og “dem” fra ledende politikere, media og i internettets mange ekkokamre, er det viktigere enn noen sinne å forsøke å forstå kompleksiteten i verden omkring oss. Torstein Bjørklund innså en dag at alt han mente om Israel og Palestina var basert på den ene partens propaganda. Det ble utgangspunktet for Konflikten.

Konflikten er en monolog om motsetninger og hat – og om forsøk på forståelse og forsoning. Forestillingen forteller om Midtøsten-konfliktens historiske bakteppe og dagens situasjon i Israel/ Palestina fra to diametralt motsatte ståsted. Gjennom historiene til mennesker fra både Vestbredden og Israel nyanseres våre stereotype oppfatninger av aktørene i denne langvarige og tilsynelatende uløselige konflikten. Forestillingen gir et innblikk i hvordan konflikten oppfattes av menneskene som påvirkes av den daglig, og hvordan de ser på fremtiden i regionen.

Teksten til Konflikten er skrevet av Torstein Bjørklund og Kristine Klubben, og er basert på 37 intervjuer gjort i forbindelse med to reiser til Palestina og Israel. Bjørklund og Klubben er til tider svært uenige i sine oppfatninger av spørsmålene rundt denne konflikten. Dette har lagt grunnlaget for en tekst med mange, og til tider ekstreme, motsetninger. Regissør Mads Sjøgård Pettersen har bearbeidet teksten og balansert de to dramatikernes stemmer mot hverandre.

Støttet av Kulturrådet, Fritt Ord, Dramatikkens Hus og Skuespillerforbundet

Om utøvarar og produsentar

Norsk scenekunstbruk
  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Torstein Bjørklund
  • Produsent:  Artisan Teater v/Kjetil Falkum

Om kunstnar / utøvar / gruppe

  • Regi/Instruksjon, Tekst, Dramaturg: Mads Sjøgård Pettersen
  • Tekst, idé: Kristine Klubben og Torstein Bjørklund