Tilbake
Arnt Inge Torheim
Arnt Inge Torheim
Arnt Inge Torheim
Skriv ut

PULS - Molde kulturskole

PULS er et verksted der målet er å stimulere elevenes pulsfølelse gjennom aktiviteter som byr på allsidig erfaring med puls og rytme. Det er et praktisk verksted som ikke krever forarbeid.

Puls er hjerteslagene i musikken og fundamentet man bygger på i arbeidet med rytmer og musikk. Vi har også erfart at dette kan støtte opp under ulike metoder å drive språkopplæring på.

Vi introduserer verkstedet gjennom å knytte det til det kroppslige - hjerteslagene. Hva er puls? Hva skjer med pulsen vår i kroppen? Kan vi finne puls i musikk? Gjennom verkstedet synger, leker, utforsker og jobber vi med puls og rytme gjennom enkle aktiviteter og sanger som skolen lett kan ta i bruk etterpå. Metoden er lekbasert og vektlegger kreativitet og sangglede.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: 2 musikkpedagoger fra Molde kulturskole
  • Produsent: Molde kulturskole
  • Idé/ opplegg: Molde kulturskole

Om kunstnar / utøvar / gruppe

2 musikkpedagoger fra Molde kulturskole er verkstedsholdere.

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kunst- og kulturfag i kommunen og regionen. Kulturskolen har undervisningstilbud innen teater, dans, bilde og musikk. Kulturskolen har også en rekke samarbeidstiltak med det frivillige kulturlivet, øvrige profesjonelle institusjoner og grunnskolen/barnehage. Verksteder innen kultursekken er et viktig satsningsområde rettet mot grunnskolen.