Tilbake
Skriv ut

Animert spenning - Vestnes kulturskule

Verkstaden startar opp med at elevene får sjå eksempel på animasjonsfilmar og animasjonsteknikkar i samla gruppe.

I samla gruppe lagar vi også historia vi skal lage film av.

Om utøvarar og produsentar

 • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Kunstnarar / grupper: Olla Rypdal og Mette Mjelve
 • Produsent: Vestnes kulturskule
 • I samarbeid med: Kultursekken i Møre og Romsdal og Kulturskolerådet Møre og Romsdal
 • Idé/ opplegg: Utøvarane / Vestnes kulturskule

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Monteringsanvising

Animasjon – og historieskaping
 • Klasserom: elevane fordelast på 4/5 grupper (maks 5 pr gruppe) på stasjonar i klasserommet.
  • To små grupperom / stille stad kor gruppene kan  redigere og lage lyd etter at filminga er ferdig.


 • Utstyr: plastelina, farga kartong (store ark)


 • Slik vert ein animasjonsdag:
  • Presentasjon og fordeling i grupper
  • Fortel og deler ut dei små historiene som skal filmast.
  • Kvar gruppe lagar eit felles filmstudioark. (De yngste teikner, dei eldste skriv)
  • lage plastellinafigurer som skal være med i filmen.
  • Vi bruker iPad og Istopmotion til filminga
  • Redigering /lydsetting med ei gruppe om gangen i små grupperom.
  • Elevar som venter på redigering, produserer plakater og andre filmeffekter til sin film.
  • Premiere der alle filmane blir vist for heile klassen.