Tilbake
Øystein Heggstad
Vladana Nikolic
Vladana Nikolic
Skriv ut

Studiotegning - Molde kulturskole

I verkstedet Studiotegning får elevene jobbe grundig med tegning. Gjennom 2 klokketimer veiledes elevene av en kunstner og en pedagog i ulike teknikker og de får prøve ulike materiell. Det er tre varianter av dette verkstedet: 

1. Å tegne stilleben- jobbe med kontraster, form og skygger. Materiale: Blyant, fargeblyant og pastell-kritt. Målgruppe: 5.-6. trinn

2. Å tegne portrett av en venn. Materiale: Blyant, fargeblyant og pastell-kritt. Målgruppe: 5.-6. trinn

3. Å tegne forskjellige former - tegne flasker, esker og forske på perspektiv. Materiale: Kull og papir. Målgruppe: 7.-8. trinn

Minst én lærer må være tilstede i verkstedet. Materiell er inkludert i prisen for verkstedet. Oppfordrer skolen til å lage en liten utstilling etter gjennomført verksted.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Vladana Nikolic, kunstpedagog og Anne Karin Korsbrekke, musikkpedagog
  • Produsent: Molde kulturskole
  • Idé/ opplegg: Molde kulturskole

Om kunstnar / utøvar / gruppe

Molde kulturskole skal være et ressurs- og kompetansesenter for kunst- og kulturfag i kommunen og regionen. Kulturskolen har undervisningstilbud innen teater, dans, bilde og musikk. Kulturskolen har også en rekke samarbeidstiltak med det frivillige kulturlivet, øvrige profesjonelle institusjoner og grunnskolen/barnehage. Verksteder innen kultursekken er et viktig satsningsområde rettet mot grunnskolen.