Tilbake
Romsdalsmuseet
Skriv ut

Kurt Schwitters på Romsdalsmuseet

Dette verkstedet har fokus på egenaktivitet der elevene, ut fra en innføring i Schwitters kunstverden, får utfolde seg i å lage bilder i Schwitters ånd.

Klassenes arbeid blir fotografert og lagt ut på museets hjemmeside og facebookside..

Lærarrettleiing

Kurt Schwitters på Romsdalsmuseet

Schwitters-verkstedet foregår på Romsdalsmuseets nye bygg, Krona.

Vi bruker Auditoriet for en innføring om Kurt Schwitters . 

Deretter vil klassen være aktive deltakere med å lage Schwittersinspirert kunst.  Produktene elevene lager vil de presentere på nettet som bilder. Vi oppfordrer til at bildene blir stilt ut på skolen i etterkant av verkstedet.

Vi vil også invitere elevene inn i Schwittersrommet hvor alt inventar fra hytta hans på Hjertøya nå befinner seg.

Hvis vi får tid vil elevene få se i den faste utstillingen som heter «Romsdalshistorier».

Skolen må ha med minst 1 lærer på verkstedet.

Samme lærer må følge klassen hele verkstedet (ikk ebytte underveis).

Opplegget passer godt for kunst- og håndverksfagene, vi oppfordrer derfor særlig lærere i dette faget til å være tilstede.

Om utøvarar og produsentar

  • Arrangert av: Møre og Romsdal fylkeskommune
  • Kunstnarar / grupper: Romsdalsmuseet
  • Produsent: Romsdalsmuseet
  • Idé/ opplegg: Romsdalsmuseet

Om kunstnar / utøvar / gruppe