Satsar

KS og Musikernes fellesorganisasjon (MfO) inngjekk i juni 2018 ei rammeavtale gjeldande vilkår og satsar for oppdragstakerar i Den kulturelle skulesekken. Møre og Romsdal fylkeskommune har vedteke å ta i bruk denne avtalen frå 1.januar 2019.  Frå same dato vil det kun vere mogleg å ha arbeidsforhold som oppdragstakar (sjølvstendig næringsdrivande), eller vere hyra gjennom ein institusjon. Dei same prinsippa for honorering bør òg gjelde som retningslinjer for kommunane sitt lokale arbeid med Den kulturelle skulesekken.

 Rammeavtale gjeldande vilkår for oppdragstakarar i Den kulturelle skulesekken i fylkeskommunar og kommunar